Yaklaşım

Türk şirketlerinde yaşanan zorlukların Avrupalı-Amerikalı şirketlerden farklı olduğunun bilincindeyiz.

Yıllarca sizlere -bu memleketin şirketlerinde- hizmet verdik. Gördük, biliyoruz ki; İşverenlerimiz, Personelimiz, Tedarikçilerimiz, Fasoncularımız bize has.

TÜRK YÖNETİM KÜLTÜRÜ" üzerine incelemeler yapmamız, "TÜRK ŞİRKETLERİNDE BAŞARININ SEBEPLERİNİ" araştırmamız "TÜRKİYE'DE REKABET GÜCÜNÜN KAYNAKLARI"nın tespiti için aylar süren çalışmalar yapmamız bundan.

Elde ettiklerimizi memleketin şirketleri ile paylaşıyoruz. Hizmetlerimizin amacı, şirketinizin yönetim sistematiğini, sektörünü, müşterisini, odaklandığı ürün grubunu, kaynaklarını ve potansiyelini yeniden değerlendirerek, mevcut imkân ve kaynakların israf edilmeden en doğru şekilde, en doğru amaca uygun sarf edilmesine, yönetim yeteneklerinin geliştirilmesine, üretim yapısının düzenlenmesine, mali sistemde iyileşmenin sağlanmasına, karlılığının arttırılmasına ve pazarın genişletilmesine yardımcı olmaktır.

Bu amacı yerine getirirken, hassasiyetlerinizi, içinde bulunduğunuz şartları ve memleketin durumunu bilerek size hizmet vermek en temel ilkemizdir.

Etki Yönetim Etkinliği Geliştirme Merkezi, 25 sabit personeli ile ülkemizin aynı anda en fazla proje yürüten danışmanlık ve eğitim şirketlerindendir.

Sürekli çalışan kadrosunda 2 bilim doktoru, 3 Yüksek Lisans Mezunu ve 15 Üniversite mezunu personel barındıran Etki Merkezi’nin son 2 yıl içinde tamamladığı proje sayısı 74’tür.

Etki Merkezi, Yeminli Mali Müşavirlik, Kurumsal Finansman, Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri veren Aday Grup’un yönetim danışmanlığı kanadıdır. Grubumuz, 150 ülkede faaliyet gösteren İngiltere uluslararası denetim, muhasebe ve iş danışmanlığı ağı PKF International Türkiye temsilcisidir.