Sürekli Pazarlama Denetimi

  İŞLETMELER ARASI PİYASALARDA (B2B) ÇALIŞAN ŞİRKETLER İÇİN
  SÜREKLİ PAZARLAMA DENETİMİ HİZMETİ
  “Denetim, daha iyi yönetimin ön koşuludur”
  Hizmetin Tanımı:
  Hizmet, şirketin pazarlama namına yaptığı tüm çalışmaların sürekli bir tetkik mekanizması ile incelenmesi ve raporlanmasını içermektedir.
  Yöntem:

  • Satış ekibi ile müşteri ziyareti,
  • Müşterilerle telefonla ve yüzyüze görüşmeler,
  • Pazarlama toplantılarına iştirak,
  • Pazarlama-satış süreçlerinin incelenmesi
  • Satış raporlarının incelenmesiyle bilgi üretimi yöntemleri kullanılmaktadır.

   Sürekli olarak gözden geçirilen konular şunlardır:
  • Müşteri Algıları ve Beklentileri
  • Satış Ekibi Etkinliği
  • Pazarlama ve Satış Süreçlerindeki Aksamalar
  • Pazarlama Planlaması
  • Çalışma Tarzı Analizi
  • Kaynakların Doğru Dağıtımı
  • Pazarlama Örgütlenmesi
  • Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Faydalı Kullanımı
  • Pazarlama Kontrol Sistemleri
  • Ürün Yönetimi
  • Fiyatlandırma Süreçleri

  Hizmet Süresi:
  6 ayda bir gözden geçirilen yıllık sözleşmeler.