Pazarlama Yapısını İyilştirme

İşletmelerarası piyasalarda faaliyet gösteren şirketler için özel olarak tasarlanmış bir danışmanlık projesidir. Amaç şirketin daha etkili pazarlama yapısına kavuşmasıdır. Ülkemiz şirketlerinin uygulamakta olduğu başarılı pazarlama uygulamalarının, gelişmek isteyen kurumlara uyarlanması ile işletmeye özel proje tasarımı ortaya çıkmaktadır.
Yaklaşık 4 ay sürmektedir.
Ele alınan konular şunlardır:

  • Müşteri Analizi (Karlı-karsız, yeni-eski, kullanım durumlarına göre.. vs) ve takibi konusunda sistematiğin geliştirilmesi
  • Satış ekibi yönetim sistemi ve ziyaret planlaması (Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ekipleri için ayrı ayrı)
  • Ürün Yönetiminin Geliştirilmesi
  • Pazarlama planları ve bütçelerinin hazırlanması
  • Yeni pazar arama mantığının gözden geçirilmesi
  • Müşteri başarı kriterlerinin ve müşteri bazında hedeflerin yönetilmeye başlanması
  • Pazarlama personeli ödül-ceza sisteminde iyileştirmeler