Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Hizmetin Tanımı ve İçeriği:
Şirket yönetim kurullarına dışarıdan atanan bağımsız üye olarak iştirak edilmektedir.
Yönetim Kurulu düzeninin sağlanması, doğru konuların doğru bir usulle görüşülmesi, alınan kararların doğru şekilde uygulanması için yöntem geliştirilmesi çalışmanın amaçlarındandır.
Şirketin düzenleme periyoduna göre toplantılara katılım ve katkı sağlanmaktadır.

Hizmet Süresi:
1 Yıllık Sözleşme