Dr.Abdulkadir Şahin

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi "Para-Banka" Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış, 2007 Yılında İstanbul Üniversitesi "Muhasebe Denetim" Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır.

1993 yılından bu yana sektörde yer alan Şahin, Türk Vergi Uygulamaları, Muhasebe Sistemi ve Yönetim Muhasebesi konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş, gerek şirket içi ve gerekse şirketlere sunulan eğitim çalışmalarında eğitmenlik yapmıştır. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyesi olan Abdülkadir Şahin Şirket ve Marka Değerleme Uzmanlığı Sertifikasına sahiptir.