İş Yaptırabilme Disiplini

Patron-yöneticilerin çoğunlukta olduğu ülkemizde sağlıklı bir yönetim sistematiğinin kurulması ve uygulanması konusunda çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Yönetimin temel fonksiyonları olan "Planlama, Örgütleme, Liderlik ve Kontrol döngüsünün şirketlerde bina edilmemiş olmasından kaynaklanan israf kolayca iyileştirilebilir olmasına rağmen ortaya çıkardığı zararlar şirketlerde büyük tahrip oluşturmaktadır.

Yönetim sistematiğinin iyileştirilmesi kapsamında yapılacak çalışmalar şunlardır:

  • Yönetim Kurulu çalışma düzeni kurmak
  • Karar meşruiyetini sağlamak (Doğru zeminde isabetli karar)
  • Emir-komuta zincirinin incelenmesi
  • Daralan noktaların tespiti
  • Örgüt yapısının ve süreçlerin tanımlanması
  • İş analizi ve görev dağılımının ele alınması
  • Raporlama, rapor alma ve inceleme kültürünün şirkete kazandırılması
  • Kar merkezli düşünme ve yönetme şeklinin kuruma kazandırılması
  • Takip, kontrol sistemi üzerine iyileştirmelerin yapılması

Bilinçsiz yönetimden kaynaklanan "boşuna güç sarfiyatını" azaltan "Yönetim Sistematiğini İyileştirme" projesi uygulandığı şirketlerde ciddi gelişime imkân vermiştir.