Dr.Kutalmış Emre Ceylan

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini “işletme yönetimi” alanında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

2005 yılından beri, Stratejik Planlama, Yeniden Yapılanma, Yönetim Kalitesi İyileştirme, Bilimsel Usullerle Kurum Analizi, Pazarlama Sistemleri ve Disiplini konularında pek çok şirkette proje yürütmüş, yüzlerce projeye uzman olarak katkı sağlamıştır.

“Başarılı Türk Şirketlerinin Yapısal Analizi”, “Türkiye’de Şirket Yönetim Olgunluğu” adlı araştırma projeleri ile “Türk Yönetim Modeli” anlaşılması ve kavramsallaştırılması için çalışmalar yapmaktadır.

Patron-Yöneticinin işletmesine hâkimiyetinin geliştirilmesi ve 2. Kuşak Patronların yetiştirilmesi için şahsa özel yapılan eğitimlerde (www.patrongelisim.com) görev almaktadır

Akademik ve akademik olmayan mecralarda yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yrd. Doçent kadrosunda görev yapmakta, Yüksek Lisans seviyesinde dersler vermektedir.

Kişisel web sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. www.keceylan.com