Mertcan Asdemir

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek Lisansını Mühendislik Yönetimi alanında Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Üretim Yönetimi, Stok Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Süreç ve Maliyet İyileştirmeleri, MRP - MRP II ve ERP Sistemleri kurulum ve geliştirme alanlarında birçok proje yürütmüş, kendi geliştirdiği MRP II sistemleri birçok projede kullanılmıştır ve hala kullanılmaya devam etmektedir.

Üretim işletmelerinde standardizasyon, operasyonel yönetim, üretim maliyetlerinin oluşturulması ve ERP yazılımlarının işletmelere uyarlanması alanlarında işletmelere özel modeller geliştirmektedir.